Dicts.info 

Marathi to Vietnamese dictionary

    Look up:      

This Marathi to Vietnamese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Marathi to Vietnamese and Vietnamese to Marathi translations will be listed at once.


(bahin) (f) chị; em gái; em
अग्नि (agni) lửa; hoả
ऐकणे (aikaNe) nghe; lắng nghe
कुत्रा (kutra) chó
घोडा mã; ngựa
जनावर thú vật
झाड (zhād); वृक्ष cây
धन्यवाद (dhanyavād) cám ơn
नमस्कार (namaskār) xin chào
पुस्तक (pustak) sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
फळ (phala) quả; trái; trái cây
फूल hoa
बाइको; स्त्री (f) (strī) phụ nữ
मांजर (mānjar) (f), बोका (bokā) (m) con mèo; mèo
माणूस đàn ông
मुल्गी (f) (mulagi) cô gái; con gái; gái
लिहिणें viết
सफरचंद (safarchand) quả táo; trái táo; táo tây; bôm
Vietnamese to Marathi dictionary  |  Learn Vietnamese  |  Vietnamese vocabulary  |  Vietnamese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.