Dicts.info 

Romanian to Azeri dictionary

    Look up:      

This Romanian to Azeri dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Romanian to Azeri and Azeri to Romanian translations will be listed at once.


(m) it; köpək
amic (m); amică (f); (m) prietenă (f) dost
amor; iubire eşq
animal (n); fiară (f) heyvan
arbore (m); copac (m); pom (m) ağac
băiat; fiu oğlan
ban (m) pul
cal at
carte (f) kitab
casă (f) ev
da bəli
fată (f); copilă (f) qız
femeie (f); muiere (f); doamnă qadın
floare (f) çiçək
foc (n) od; atəş
frate (m) qardaş
fruct (m); rod (m); poamă meyvə
mamă (f) ana
măr (n) alma
mulțumesc; mersi təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam
nu yox
oraș (n); cetate (f); urbe (f) şəhər
pace (f) sülh
pisică (f) pişik
salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus salam
școală (f) məktəb
scrie yazmaq
soră (f) bacı
tată (m) ata
Azeri to Romanian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.