Dicts.info 

Romanian to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Romanian to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Romanian to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Romanian translations will be listed at once.


(m) cù (m), madadh (m)
aliment (n); mâncare (f); hrană (f) biadh (m)
amic (m); amică (f); (m) prietenă (f) caraid (m); bancharaid (f)
amor; iubire rùn (m)
animal (n); fiară (f) beathach (m), ainmhidh (m)
arbore (m); copac (m); pom (m) craobh (f)
asculta èisd; èist
băiat; fiu balach (m); balachan (m); gille (m)
ban (m) airgead (m); airgiod (m)
bărbat (m) fear (m); duine (m)
bebe (m); bebeluș (m) leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
cal each
carte (f) leabhar (m)
casă (f) taigh (m)
citi; lectura leugh
fată (f); copilă (f) caileag (f); nighean (f); nighneag
femeie (f); muiere (f); doamnă bean (f); boireannach (m)
floare (f) dìthean (m); flùr (m)
foc (n) teine (m)
frate (m) bràthair (m)
fruct (m); rod (m); poamă meas (m), toradh (m)
mamă (f) màthair (f)
măr (n) ubhal (m)
mulțumesc; mersi tapadh leat; tapadh leibh; taing
oraș (n); cetate (f); urbe (f) baile mòr (m), dùn (m)
pace (f) sìth (f)
pisică (f) cat (m)
salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus halò; latha math; hòigh
școală (f) sgoil (f)
soră (f) piuthar (f)
tată (m) athair (m)
timp àm (m)
zi (f) latha (m)
Scottish Gaelic to Romanian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.