Dicts.info 

Russian to Azeri dictionary

    Look up:      

This Russian to Azeri dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Russian to Azeri and Azeri to Russian translations will be listed at once.


брат (m) (brat) qardaş
город (m) (górod); (m) (centr)сити (m) (síti) şəhər
да (da) bəli
девушка (f) (dévuška); девочка (f) (dévočka); девчонка (f) (devčónka) qız
деньги (dén’gi) pul
дерево (n) (dérevo) ağac
дом (m) (dom) ev
друг (m) (drug); подруга (f) (podrúga); приятель (m) (prijátel’); приятельница (f) (prijátel’nitsa) dost
женщина (f) (žénščina) qadın
животное (n) (živótnoje); зверь (m) (zver’); тварь (f) (tvar'); скотина (f) (skotína) heyvan
книга (f) (kníga); книжка (f) (knížka) kitab
кошка (f) (kóška); кот (m) (kot) pişik
лошадь (f) (lóšad’); конь (m) (kon’) at
любовь (f) (ljubóv’) eşq
мальчик (m) (mál’čik); юноша (m) (júnoša); парень (m) (páren’); подросток (m) (podróstok); пацан (m) (pacán) oğlan
мать (f) (mat’) ana
мир (m) (mir) sülh
нет (net) yox
огонь (m) (ogón’) od; atəş
отец (m) (otéc); папа (m) (pápa); батя (m) (bátja); батюшка (m) (bátjuška) ata
писать (pisát’); написать (napisát’) yazmaq
плод (m) (plod); фрукт (m) (frukt); фрукты (frúkty) meyvə
привет (privét); здорово (zdoróvo); здравствуйте (zdrávstvuyte); добрый день (dóbryj den’) salam
сестра (f) (sestrá) bacı
собака (f) (sobáka); пёс (m) (pjos); псина (f) (psína) it; köpək
спасибо (spasíbo); благодарить (blagodarjú) təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam
цветок (m) (cvětók); цветы (cvětý) çiçək
школа (f) (škóla) məktəb
яблоко (n) (jábloko) alma
Azeri to Russian dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.