Dicts.info 

Russian to Vietnamese dictionary

    Look up:      

This Russian to Vietnamese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Russian to Vietnamese and Vietnamese to Russian translations will be listed at once.


брат (m) (brat) anh; em trai; em
время (n) (vrémja) thời gian
город (m) (górod); (m) (centr)сити (m) (síti) thành phố; phố
да (da) vâng; được; có; có chứ; ờ
девушка (f) (dévuška); девочка (f) (dévočka); девчонка (f) (devčónka) cô gái; con gái; gái
деньги (dén’gi) tiền
дерево (n) (dérevo) cây
дом (m) (dom) nhà
друг (m) (drug); подруга (f) (podrúga); приятель (m) (prijátel’); приятельница (f) (prijátel’nitsa) người bạn; bạn
еда (f) (jedá); пища (f) (píšča); питание (n) (pitánije); корм (m) (korm) thức ăn
женщина (f) (žénščina) phụ nữ
животное (n) (živótnoje); зверь (m) (zver’); тварь (f) (tvar'); скотина (f) (skotína) thú vật
книга (f) (kníga); книжка (f) (knížka) sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
кошка (f) (kóška); кот (m) (kot) con mèo; mèo
лошадь (f) (lóšad’); конь (m) (kon’) mã; ngựa
любовь (f) (ljubóv’) tình yêu
мальчик (m) (mál’čik); юноша (m) (júnoša); парень (m) (páren’); подросток (m) (podróstok); пацан (m) (pacán) con trai; trai
мать (f) (mat’) má; mẹ; mợ; u
мир (m) (mir) hòa bình; hoà bình
младенец (m) (mladénec); малыш (m) (malýš); ребёнок (m) (rebjónok); дитя (n) (ditjá); малютка (f) (maljútka); крошка (f) (króška) bé; em bé
мужчина (m) (mužčína) đàn ông
нет (net) không
огонь (m) (ogón’) lửa; hoả
отец (m) (otéc); папа (m) (pápa); батя (m) (bátja); батюшка (m) (bátjuška) ba; cha; tía; thầy; cậu; bố
писать (pisát’); написать (napisát’) viết
плод (m) (plod); фрукт (m) (frukt); фрукты (frúkty) quả; trái; trái cây
привет (privét); здорово (zdoróvo); здравствуйте (zdrávstvuyte); добрый день (dóbryj den’) xin chào
сестра (f) (sestrá) chị; em gái; em
слушать (slúšat’) nghe; lắng nghe
собака (f) (sobáka); пёс (m) (pjos); псина (f) (psína) chó
спасибо (spasíbo); благодарить (blagodarjú) cám ơn
сутки (sútki) (p), день (den’) (m) ngày
ходить đi
цветок (m) (cvětók); цветы (cvětý) hoa
читать (čitát’); прочитать (pročitát’) đọc
школа (f) (škóla) trường; trường học
яблоко (n) (jábloko) quả táo; trái táo; táo tây; bôm
Vietnamese to Russian dictionary  |  Learn Vietnamese  |  Vietnamese vocabulary  |  Vietnamese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.