Dicts.info 

Scottish Gaelic to Afrikaans dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Afrikaans dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Afrikaans and Afrikaans to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) geld
àm (m) tyd
athair (m) (formal) vader; informal pa
baile mòr (m), dùn (m) stad
balach (m); balachan (m); gille (m) seun; jongman
bean (f); boireannach (m) vrou
beathach (m), ainmhidh (m) dier
biadh (m) kos; voedsel
bràthair (m) broer
caileag (f); nighean (f); nighneag meisie
caraid (m); bancharaid (f) vriend (m) vriendin (f)
cat (m) kat#Afrikaans'kat
craobh (f) boom
cù (m), madadh (m) hond
dìthean (m); flùr (m) blom
each perd
èisd; èist luister
fear (m); duine (m) man
halò; latha math; hòigh hallo
latha (m) dag
leabhar (m) boek
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) baba
leugh lees
màthair (f) 'formal' moeder; 'informal' ma
meas (m), toradh (m) vrug, vrugte
piuthar (f) suster
sgoil (f) skool
sìth (f) vrede
taigh (m) huis
tapadh leat; tapadh leibh; taing dankie; baie dankie
teine (m) vuur
ubhal (m) appel
Afrikaans to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Afrikaans  |  Afrikaans vocabulary  |  Afrikaans flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.