Dicts.info 

Scottish Gaelic to Catalan dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Catalan dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Catalan and Catalan to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) diner (m)
àm (m) temps (m)
athair (m) pare (m)
baile mòr (m), dùn (m) ciutat (f)
balach (m); balachan (m); gille (m) noi (m), al·lot (m), xiquet (m), xic (m), xicot (m)
bean (f); boireannach (m) dona (f)
beathach (m), ainmhidh (m) animal (m)
biadh (m) menjar (m); aliment (m)
bràthair (m) germà (m)
caileag (f); nighean (f); nighneag noia (f); nena (f); xiqueta; al·lota (f)
caraid (m); bancharaid (f) amic (m), amiga (f)
cat (m) gat (m); gata (f); (m) mixa (f); (m) moixa (f)
craobh (f) arbre (m)
cù (m), madadh (m) gos; ca (m)
dìthean (m); flùr (m) flor (f)
each cavall (m)
èisd; èist escoltar
fear (m); duine (m) home (m)
halò; latha math; hòigh hola
latha (m) dia (m); jorn (m)
leabhar (m) llibre (m)
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) nadó (m)
leugh llegir
màthair (f) mare
meas (m), toradh (m) fruit#Catalan'fruit (m)
piuthar (f) germana, (f)
rùn (m) amor (m)
sgoil (f) escola (f)
sìth (f) pau (f)
taigh (m) casa (f)
tapadh leat; tapadh leibh; taing gràcies, moltes gràcies, mercès
teine (m) foc (m)
ubhal (m) poma (f)
Catalan to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Catalan  |  Catalan vocabulary  |  Catalan flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.