Dicts.info 

Scottish Gaelic to Czech dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Czech and Czech to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) peníze
àm (m) čas (m)
athair (m) otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
baile mòr (m), dùn (m) město (n), velkoměsto (n)
balach (m); balachan (m); gille (m) chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
bean (f); boireannach (m) žena (f)
beathach (m), ainmhidh (m) živočich (m); zvíře (n)
biadh (m) potrava (f); jídlo (n)
bràthair (m) bratr (m)
caileag (f); nighean (f); nighneag holka (f); děvče (n); dívka (f)
caraid (m); bancharaid (f) přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
cat (m) kočka (f); kocour (m)
craobh (f) strom (m)
cù (m), madadh (m) pes (m); fena (f)
dìthean (m); flùr (m) květ (m); květina (f)
each kůň
èisd; èist poslouchat
fear (m); duine (m) muž (m); pán (m)
halò; latha math; hòigh ahoj; nazdar
latha (m) den (m)
leabhar (m) kniha (f)
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) děťátko (n); miminko (n)
leugh číst
màthair (f) matka (f)
meas (m), toradh (m) ovoce (n); plod (m)
piuthar (f) sestra (f)
rùn (m) láska (f)
sgoil (f) škola (f)
sìth (f) mír (m)
taigh (m) dům (m)
tapadh leat; tapadh leibh; taing děkuji; děkuji vám; děkuji ti
teine (m) oheň (m)
ubhal (m) jablko (n)
Czech to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.