Dicts.info 

Scottish Gaelic to Frisian dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Frisian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Frisian and Frisian to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) jild (n)
àm (m) tiid
athair (m) heit; faar
baile mòr (m), dùn (m) stêd
balach (m); balachan (m); gille (m) jonge (c)
bean (f); boireannach (m) frou; wiif
beathach (m), ainmhidh (m) bist (n)
biadh (m) fiedsel
bràthair (m) broer
caileag (f); nighean (f); nighneag famke (n); faam
caraid (m); bancharaid (f) freon
cat (m) kat
craobh (f) beam
cù (m), madadh (m) hûn
dìthean (m); flùr (m) blom (c)
each hoppe
fear (m); duine (m) man
halò; latha math; hòigh hallo, hoi
latha (m) dei
leabhar (m) boek (n)
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) poppe
leugh lêze
màthair (f) mem (f)
meas (m), toradh (m) frucht
piuthar (f) sus
rùn (m) leafde
taigh (m) hûs (n)
teine (m) fjoer (n)
ubhal (m) apel
Frisian to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Frisian  |  Frisian vocabulary  |  Frisian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.