Dicts.info 

Scottish Gaelic to Interlingua dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Interlingua dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Interlingua and Interlingua to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) moneta
athair (m) patre
baile mòr (m), dùn (m) citate
balach (m); balachan (m); gille (m) (m)
bean (f); boireannach (m) femina
beathach (m), ainmhidh (m) animal, bestia
biadh (m) alimento#Interlingua'alimento
bràthair (m) fratre
caileag (f); nighean (f); nighneag puera (child)
caraid (m); bancharaid (f) amico#Interlingua'amico
cat (m) catto (m), catta (f)
craobh (f) arbore
cù (m), madadh (m) can#Interlingua'can
dìthean (m); flùr (m) flor
each cavallo (m)
èisd; èist ascoltar
fear (m); duine (m) homine
halò; latha math; hòigh bon die
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) baby, bebe
màthair (f) matre
meas (m), toradh (m) fructo
piuthar (f) soror
rùn (m) amor
sgoil (f) schola
sìth (f) pace
taigh (m) casa
ubhal (m) pomo
Interlingua to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Interlingua  |  Interlingua vocabulary  |  Interlingua flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.