Dicts.info 

Scottish Gaelic to Italian dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Italian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Italian and Italian to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) denaro (m); soldi
àm (m) tempo (m)
athair (m) padre (m); babbo (m); papà (m)
baile mòr (m), dùn (m) città (f)
balach (m); balachan (m); gille (m) bambino (m) (child); ragazzo (m) (teenager)
bean (f); boireannach (m) donna (f)
beathach (m), ainmhidh (m) animale (m); bestia (f)
biadh (m) cibo (m); alimento (m)
bràthair (m) fratello (m) (1,2,3,4), confratello (m) (3,4)
caileag (f); nighean (f); nighneag bambina (f); (f)
caraid (m); bancharaid (f) amico (m); amica (f)
cat (m) gatto (m); gatta (f); micio (m); micia (f)
craobh (f) albero (m)
cù (m), madadh (m) cane (m)
dìthean (m); flùr (m) fiore (m)
each cavallo (m)
èisd; èist ascoltare
fear (m); duine (m) uomo (m)
halò; latha math; hòigh ciao; salve; buongiorno
latha (m) giorno (m)
leabhar (m) libro (m)
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) bambino (m); bambina (f); bimbo (m); bimba (f); bebè (m)
leugh leggere
màthair (f) madre (f)
meas (m), toradh (m) frutta (f); frutto (m)
piuthar (f) sorella (f)
rùn (m) amore (m)
sgoil (f) scuola (f)
sìth (f) pace (f)
taigh (m) casa (f); casa
tapadh leat; tapadh leibh; taing grazie
teine (m) fuoco (m); fiamma (f)
ubhal (m) mela (f)
Italian to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Italian  |  Italian vocabulary  |  Italian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.