Dicts.info 

Slovak to Slovenian dictionary

    Look up:      

This Slovak to Slovenian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Slovak to Slovenian and Slovenian to Slovak translations will be listed at once.


ahoj; servus; dobrý deň živjo, zdravo (italbrac'informal); dober dan, pozdravljeni (formal)
áno; hej da; ja
brat (m) brat (m)
chlapec (m) fant (m); deček (m)
čítať brati
ďakujem; ďakujeme hvala
dievča (n) dekle (n)
dom (m) hiša (f)
ísť ('by vehicle'), ísť ('by walking') iti; oditi
jablko (n) jabolko (n)
jedlo (n); strava (f) hrana (f)
kniha (f) knjiga (f)
kôň (m) konj (m)
kvet (m) cvet
láska (f) ljubezen (f)
mačka (f); kocúr (m) maček (m); mačka (f)
matka (f) mati (f)
mier (m) mir (m)
muž moški (m); mož (m)
nie ne
oheň (m) ogenj (m)
otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m) oče (m), očka (m), tata (m) ('dialect'), ata (m) ('dialect')
ovocie (n) sadež (m); plod (m)
peniaze denar (m)
pes (m); suka (f) pes (m); psica (f)
písať pisati
počúvať poslušati
sestra (f) sestra (f)
škola (f) šola (f)
strom (m) drevo (n)
žena (f) ženska (f); žena (f)
živočích (m); zviera (n) žival (f); zver (f)
Slovenian to Slovak dictionary  |  Learn Slovenian  |  Slovenian vocabulary  |  Slovenian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.