Dicts.info 

Slovak to Thai dictionary

    Look up:      

This Slovak to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Slovak to Thai and Thai to Slovak translations will be listed at once.


ahoj; servus; dobrý deň สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ)
áno; hej ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum)
brat (m) พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
chlapec (m) เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai)
čítať อ่าน (ān)
ďakujem; ďakujeme ขอบคุณ (kòp-kuun)
dievča (n) เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng)
dom (m) บ้าน (bâan)
ísť ('by vehicle'), ísť ('by walking') ไป (pị)
jablko (n) แอปเปิล (àep bpern)
jedlo (n); strava (f) อาหาร (aa-hăan)
kniha (f) หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
kôň (m) ม้า (máa)
kvet (m) ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
láska (f) ความรัก (khwamrak)
mačka (f); kocúr (m) แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
matka (f) (Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa)
mier (m) สันติภาพ (săntì pâap)
muž ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
nie ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào)
oheň (m) ไฟ (fai)
otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m) พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
ovocie (n) ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai)
peniaze เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
pes (m); suka (f) หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
písať เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
počúvať ฟัง (fang)
sestra (f) พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
škola (f) โรงเรียน (rohng rian)
strom (m) ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
žena (f) ผู้หญิง (pôo yĭng)
živočích (m); zviera (n) สัตว์ (sàt)
Thai to Slovak dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.