Dicts.info 

Slovenian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Slovenian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Slovenian to Chinese and Chinese to Slovenian translations will be listed at once.


brat (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
brati 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
čas (m) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
cvet 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
da; ja 是 (shì), 對, 对 (duì)
dan 日 (rì), 天 (tiān)
dekle (n) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
denar (m) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
drevo (n) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
fant (m); deček (m) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
hiša (f) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
hrana (f) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
hvala 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
iti; oditi 去 (qù)
jabolko (n) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
konj (m) 馬, 马 (mǎ)
ljubezen (f) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
maček (m); mačka (f) 貓, 猫 (māo)
mati (f) 妈妈
mesto (n) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
mir (m) 和平 (hépíng)
moški (m); mož (m) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
ne 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
oče (m), očka (m), tata (m) ('dialect'), ata (m) ('dialect') 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
ogenj (m) 火 (huǒ)
pes (m); psica (f) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
pisati 寫, 写 (xiě)
poslušati 聽, 听 (tīng)
prijatelj (m); prijateljica (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
sadež (m); plod (m) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
šola (f) 學校, 学校 (xuéxiào)
ženska (f); žena (f) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
žival (f); zver (f) 動物, 动物 (dòngwù)
živjo, zdravo (italbrac'informal); dober dan, pozdravljeni (formal) 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
Chinese to Slovenian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.