Dicts.info 

Swahili to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Swahili to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Swahili to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Swahili translations will be listed at once.


baba; mzee athair (m)
chakula biadh (m)
dada piuthar (f)
farasi each
jambo halò; latha math; hòigh
kijana balach (m); balachan (m); gille (m)
kitabu; vitabu leabhar (m)
mama màthair (f)
mbwa (s)/(p) ('noun 9/10') cù (m), madadh (m)
mji baile mòr (m), dùn (m)
mnyama, wanyama 'pl (noun 1/2)' beathach (m), ainmhidh (m)
moto teine (m)
msichana; mwari caileag (f); nighean (f); nighneag
mtoto; mwana leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
mwanamke bean (f); boireannach (m)
ndugu; kaka bràthair (m)
nyumba taigh (m)
paka (nc 9/10) cat (m)
pesa; shilingi airgead (m); airgiod (m)
shule sgoil (f)
sikiza èisd; èist
siku latha (m)
soma leugh
tofaa '(nc 5/6)' ubhal (m)
tunda; matunda meas (m), toradh (m)
upendo rùn (m)
Scottish Gaelic to Swahili dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.