Dicts.info 

Swahili to Tagalog dictionary

    Look up:      

This Swahili to Tagalog dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Swahili to Tagalog and Tagalog to Swahili translations will be listed at once.


chakula pagkain
farasi kabayo
jambo kamusta; kumusta
kitabu; vitabu libro, aklat
kuandika sumulat; isulat
mama nánay, iná
mbwa (s)/(p) ('noun 9/10') aso
mji lungsod, syudad
moto apoy
msichana; mwari babae
mtoto; mwana sanggol
ndiyo oo
ndugu; kaka kapatid na lalaki, ('brother'), kuya ('older brother'), totoy ('younger brother')
nyumba bahay; tahanan; tirahan
paka (nc 9/10) pusa
pesa; shilingi salapi
shule eskuwelahan, paaralan (n)
sikiza dinig
siku araw
soma bumasa, basahin
tofaa '(nc 5/6)' mansanas
tunda; matunda bunga
upendo pag-ibig, pagmamahal
Tagalog to Swahili dictionary  |  Learn Tagalog  |  Tagalog vocabulary  |  Tagalog flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.