Dicts.info 

Swedish to Chinese dictionary

    Look up:      

This Swedish to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Swedish to Chinese and Chinese to Swedish translations will be listed at once.


äpple (n) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
blomma 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
bror; broder 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
djur (n) 動物, 动物 (dòngwù)
dygn (n); dag 日 (rì), 天 (tiān)
eld; brand 火 (huǒ)
fader; far; pappa 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
flicka; tjej; jänta; tös 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
fred 和平 (hépíng)
frukt 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
gå; åka 去 (qù)
hallå; hej; god dag; tjena; hejsan 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
häst; russ; fåle 馬, 马 (mǎ)
hund; hynda (f) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
hus (n) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
ja 是 (shì), 對, 对 (duì)
kamrat; vän; väninna (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
kärlek 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
katt 貓, 猫 (māo)
kvinna 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
läsa 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
lyssna; på 聽, 听 (tīng)
man; karl 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
mat; föda 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
mor 妈妈
nej 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
pengar 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
pojke 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
skola 學校, 学校 (xuéxiào)
skriva 寫, 写 (xiě)
spädbarn; baby 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
stad 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
tack 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
tid 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
träd (n) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
Chinese to Swedish dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.