Dicts.info 

Tagalog to English dictionary

    Look up:      


This Tagalog to English dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Tagalog to English and English to Tagalog translations will be listed at once.


apoy fire
araw day
aso dog
babae girl
bahay; tahanan; tirahan house
bulaklak flower
bumasa, basahin read
bunga fruit
dinig listen
eskuwelahan, paaralan (n) school
hindi no
kabayo horse
kaibigan friend
kamusta; kumusta hello
kapatid na lalaki, ('brother'), kuya ('older brother'), totoy ('younger brother') brother
libro, aklat book
lungsod, syudad city
mansanas apple
nánay, iná mother
oo yes
pag-ibig, pagmamahal love
pagkain food
puno tree
pusa cat
salamat thank you
salapi money
sanggol baby
sumulat; isulat write
English to Tagalog dictionary  |  Learn English  |  English vocabulary  |  English flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.