Dicts.info 

Thai to Albanian dictionary

    Look up:      

This Thai to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Albanian and Albanian to Thai translations will be listed at once.


(Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa) nënë, mëmë
ขอบคุณ (kòp-kuun) faleminderit; ju falem nderit
ความรัก (khwamrak) dashuri (f)
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) lule (f)
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) dru (m); pemë (f)
บ้าน (bâan) shtëpi
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) burrë; trim
ผู้หญิง (pôo yĭng) grua; femër
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) baba
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) vëlla
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) motër (f)
ฟัง (fang) dëgjoj, ndëgjoj
ม้า (máa) kalë
ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai) frutë (m)
สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ) tungjatjeta
สันติภาพ (săntì pâap) paqe (f)
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) libër
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) qen (m)
อาหาร (aa-hăan) ushqim (m)
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) shkruan
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) para
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) foshnja
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) vajzë
เพื่อน (peune); สหาย mik (m)
เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong) qytet
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) mace (f)
แอปเปิล (àep bpern) mollë (f)
โรงเรียน (rohng rian) shkollë (f)
ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum) po
ไป (pị) ecën
ไฟ (fai) zjarr (m)
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) jo
Albanian to Thai dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.