Dicts.info 

Thai to Breton dictionary

    Look up:      

This Thai to Breton dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Breton and Breton to Thai translations will be listed at once.


(Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa) mamm
ขอบคุณ (kòp-kuun) trugarez
ความรัก (khwamrak) karantez (f)
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) bleuñv
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) gwez '(collective)', gwezenn (f's)
บ้าน (bâan) ti (m)
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) gwaz (m); den (m)
ผู้หญิง (pôo yĭng) maouez (f)
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) tad#Breton'tad (m), tadoù (p)
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) breur (m), breudeur (p)
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) c'hoar (f)
ฟัง (fang) selaou
ม้า (máa) marc'h
ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai) frouezh ('collective noun') frouezhenn (f's)
วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan) deiz (m); devezh (m)
สัตว์ (sàt) loen (m), loened, aneval (m), anevaled
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) levr (m)
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) ki (m); chas
อ่าน (ān) lenn
อาหาร (aa-hăan) boued (m), bouedoù (p)
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) skrivañ
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) arc'hant
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) babig (m), babiged (p), poupig (m), poupiged (p)
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) plac'h (f); plac'hed
เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong) keoded (f), keodedoù (p), kêr (f), kêrioù (p)
เวลา (waylaa) amzer (f)
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) kazh (m); kaz (m)
แอปเปิล (àep bpern) aval (m), avaloù (p)
โรงเรียน (rohng rian) skol (f)
ไฟ (fai) tan (m)
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) nann
Breton to Thai dictionary  |  Learn Breton  |  Breton vocabulary  |  Breton flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.