Dicts.info 

Thai to Indonesian dictionary

    Look up:      

This Thai to Indonesian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Indonesian and Indonesian to Thai translations will be listed at once.


ขอบคุณ (kòp-kuun) terimakasih; terima kasih; makasih
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) bunga; kembang; puspa
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) pohon
บ้าน (bâan) rumah
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) pria; laki-laki
ผู้หญิง (pôo yĭng) perempuan; wanita
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) ayah, bapak, ayahanda
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) saudara laki-laki (m) '(male sibling)', kakak laki-laki/abang (m) '(elder brother)', adik laki-laki (m) '(younger brother)'
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) saudara perempuan (f) (italbrac'female sibling), kakak perempuan (f) (italbrac'older) / adik perempuan (f) (italbrac'younger)
ฟัง (fang) dengar; dengar
ม้า (máa) kuda
ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai) buah
วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan) hari
สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ) hai
สัตว์ (sàt) hewan; binatang
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) buku; kitab
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) anjing
อาหาร (aa-hăan) makan'makanan, pangan (italbrac'scientific term)
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) menulis; tulis
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) uang; duit
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) bayi
เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai) anak laki-laki, anak lelaki
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) anak perempuan
เพื่อน (peune); สหาย teman, sahabat, kawan, sobat (rare)
เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong) kota
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) kucing
แอปเปิล (àep bpern) apel
โรงเรียน (rohng rian) sekolah
ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum) ya
ไป (pị) pergi
ไฟ (fai) api
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) tidak
Indonesian to Thai dictionary  |  Learn Indonesian  |  Indonesian vocabulary  |  Indonesian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.