Dicts.info 

Thai to Malay dictionary

    Look up:      

This Thai to Malay dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Malay and Malay to Thai translations will be listed at once.


ขอบคุณ (kòp-kuun) terima kasih
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) bunga
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) pokok
บ้าน (bâan) rumah
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) lelaki
ผู้หญิง (pôo yĭng) wanita
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) ayah; bapak; rama
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) abang
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) kakak
ฟัง (fang) dengar
ม้า (máa) kuda
ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai) buah
วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan) hari
สัตว์ (sàt) binatang; haiwan
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) buku; kitab; pustaka
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) anjing; asu
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) menulis
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) wang
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) bayi
เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai) anak laki-laki, putra
เพื่อน (peune); สหาย kawan; teman; sahabat
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) kucing
แอปเปิล (àep bpern) epal
โรงเรียน (rohng rian) sekolah; maktab
ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum) ya; ha'ah
ไฟ (fai) api; pawaka
Malay to Thai dictionary  |  Learn Malay  |  Malay vocabulary  |  Malay flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.