Dicts.info 

Thai to Maltese dictionary

    Look up:      

This Thai to Maltese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Maltese and Maltese to Thai translations will be listed at once.


ขอบคุณ (kòp-kuun) grazzi
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) fjura
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) siġra
บ้าน (bâan) bejt (m)
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) raġel
ผู้หญิง (pôo yĭng) mara
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) missier
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) ħu
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) oħt (f)
ม้า (máa) żiemel
สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ) bonġu (before 12:00 p.m.), bonswa (after 12:00 p.m.)
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) ktieb
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) kelb (m), kelba (f)
อ่าน (ān) qara
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) tikteb
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) tarbija
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) tfajla (f)
เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong) belt
เวลา (waylaa) darba
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) qattus (m); qattusa (f); qtates
แอปเปิล (àep bpern) tuffieħa
โรงเรียน (rohng rian) skola
ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum) iva
ไฟ (fai) nar (f)
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) le
Maltese to Thai dictionary  |  Learn Maltese  |  Maltese vocabulary  |  Maltese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.