Dicts.info 

Thai to Navajo dictionary

    Look up:      

This Thai to Navajo dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Navajo and Navajo to Thai translations will be listed at once.


(Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa) -má, (amá, "someone’s mother")
ขอบคุณ (kòp-kuun) ahéheeʼ
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) chʼil bilátah hózhóón; chilátah baa hózhónii
บ้าน (bâan) kin
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) hastiin
ผู้หญิง (pôo yĭng) asdzáán; asdzą́ą́
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) azhéʼé; ataaʼ
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) atsilí; ánaaí
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) adeezhí; hádí
ม้า (máa) łį́į́ʼ
วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan) jį́
สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ) yáʼátʼééh
สัตว์ (sàt) naaldeehii
สันติภาพ (săntì pâap) hodéezyéél
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) naaltsoos
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) łééchąąʼí
อาหาร (aa-hăan) chʼiyáán
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) akʼeńʼjiłchííh
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) béeso
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) awééʼ
เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai) ashkii
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) atʼééd
เพื่อน (peune); สหาย akʼis
เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong) kin nitsaago dah naazhjaaʼígíí; kin haalʼá
เวลา (waylaa) ookił
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) gídí; mósí; másí
แอปเปิล (àep bpern) bilasáana
โรงเรียน (rohng rian) óltaʼ
ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum) aooʼ
ไฟ (fai) kǫʼ
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) dooda; ndagaʼ
Navajo to Thai dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.