Dicts.info 

Thai to Welsh dictionary

    Look up:      

This Thai to Welsh dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Welsh and Welsh to Thai translations will be listed at once.


(Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa) mam
ขอบคุณ (kòp-kuun) diolch
ความรัก (khwamrak) serch (m)
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) blodyn (m)
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) coeden, pren, colfen (colloquial)
บ้าน (bâan) tŷ (m); annedd (m)
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) gŵr (m); dyn (m)
ผู้หญิง (pôo yĭng) benyw (f); dynes (f)
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) tad
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) brawd
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) chwaer (f)
ฟัง (fang) gwrando
ม้า (máa) ceffyl
วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan) dydd (m); dwthwn (m)
สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ) helo, bore da ('good morning'), dydd da ('good day')
สัตว์ (sàt) anifail (m); (m)
สันติภาพ (săntì pâap) heddwch
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) llyfr (m)
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) ci (m)
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) ysgrifennu
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) arian
เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn) baban (m)
เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai) bachgen (m); bechgyn
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) bachgennes (f); geneth (f)
เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong) caer (f); dinas (f)
เวลา (waylaa) amser
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) cath (f)
แอปเปิล (àep bpern) afal
โรงเรียน (rohng rian) ysgol (f)
ไป (pị) mynd
ไฟ (fai) tân (m)
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) na (nǎ or nâ, using nazalized n; commonly used also by English speakers)
Welsh to Thai dictionary  |  Learn Welsh  |  Welsh vocabulary  |  Welsh flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.