Dicts.info 

Urdu to Albanian dictionary

    Look up:      

This Urdu to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Urdu to Albanian and Albanian to Urdu translations will be listed at once.


آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ) burrë; trim
آگ (f) (āg); آتش (f) zjarr (m)
امن (m) (aman) paqe (f)
بچہ (m) (baccā) foshnja
بلی (f) (billī) mace (f)
بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā) vëlla
بہن (f) motër (f)
پتا (m) (pitā); والد (m) (vālid); باپ (m) (bāp); پدر (m) (pidar) baba
پھل (m) (phal) frutë (m)
پھول (m) (phūl) lule (f)
پیڑ (m) (peṛ) dru (m); pemë (f)
جانا (jānā) ecën
دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś) faleminderit; ju falem nderit
دوست; (m) mik (m)
سکول (m) (skūl); اسکول (m) (iskūl) shkollë (f)
سلام (salām); نمستے (namasté); نمسکار (namaskār) tungjatjeta
سننا (sunnā) dëgjoj, ndëgjoj
سیب (m) (seb) mollë (f)
شہر (m) (śahr) qytet
عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī) grua; femër
کتا (m) (kuttā); کلب (kalb); سگ (m) (sag) qen (m)
کتاب (f) (kitāb); پستک (f) (pustak) libër
کھانا (m) (khānā) ushqim (m)
گھر (m) (ghar) shtëpi
گھوڑا (m) (ghoṛā) kalë
لڑکی (f) (laṛkī) vajzë
لکھنا (likhnā) shkruan
مال (m) (māl); پیسا (m) (paisā) para
محبت (f) (muhabbat); عشق (m) ('išq); پیار (m) (pyār); پریم (m) (prem) dashuri (f)
نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃) jo
ہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃) po
Albanian to Urdu dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.