Dicts.info 

Urdu to Thai dictionary

    Look up:      

This Urdu to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Urdu to Thai and Thai to Urdu translations will be listed at once.


آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ) ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
آگ (f) (āg); آتش (f) ไฟ (fai)
امن (m) (aman) สันติภาพ (săntì pâap)
بچہ (m) (baccā) เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
بلی (f) (billī) แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā) พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
بہن (f) พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
پتا (m) (pitā); والد (m) (vālid); باپ (m) (bāp); پدر (m) (pidar) พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
پڑھنا (paṛhnā) อ่าน (ān)
پھل (m) (phal) ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai)
پھول (m) (phūl) ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
پیڑ (m) (peṛ) ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
جانا (jānā) ไป (pị)
حیوان (m) (haivān); جانور (m) (jānvar) สัตว์ (sàt)
دن (m) (din) วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan)
دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś) ขอบคุณ (kòp-kuun)
دوست; (m) เพื่อน (peune); สหาย
سکول (m) (skūl); اسکول (m) (iskūl) โรงเรียน (rohng rian)
سلام (salām); نمستے (namasté); نمسکار (namaskār) สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ)
سننا (sunnā) ฟัง (fang)
سیب (m) (seb) แอปเปิล (àep bpern)
شہر (m) (śahr) เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong)
عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī) ผู้หญิง (pôo yĭng)
کتا (m) (kuttā); کلب (kalb); سگ (m) (sag) หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
کتاب (f) (kitāb); پستک (f) (pustak) หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
کھانا (m) (khānā) อาหาร (aa-hăan)
گھر (m) (ghar) บ้าน (bâan)
گھوڑا (m) (ghoṛā) ม้า (máa)
لڑکا (m) (laṛkā) เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai)
لڑکی (f) (laṛkī) เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng)
لکھنا (likhnā) เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
مال (m) (māl); پیسا (m) (paisā) เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
محبت (f) (muhabbat); عشق (m) ('išq); پیار (m) (pyār); پریم (m) (prem) ความรัก (khwamrak)
نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃) ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào)
ہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃) ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum)
وقت (m) (vaqt) เวลา (waylaa)
Thai to Urdu dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.