Dicts.info 

Urdu to Vietnamese dictionary

    Look up:      

This Urdu to Vietnamese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Urdu to Vietnamese and Vietnamese to Urdu translations will be listed at once.


آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ) đàn ông
آگ (f) (āg); آتش (f) lửa; hoả
امن (m) (aman) hòa bình; hoà bình
بچہ (m) (baccā) bé; em bé
بلی (f) (billī) con mèo; mèo
بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā) anh; em trai; em
بہن (f) chị; em gái; em
پتا (m) (pitā); والد (m) (vālid); باپ (m) (bāp); پدر (m) (pidar) ba; cha; tía; thầy; cậu; bố
پڑھنا (paṛhnā) đọc
پھل (m) (phal) quả; trái; trái cây
پھول (m) (phūl) hoa
پیڑ (m) (peṛ) cây
جانا (jānā) đi
حیوان (m) (haivān); جانور (m) (jānvar) thú vật
دن (m) (din) ngày
دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś) cám ơn
دوست; (m) người bạn; bạn
سکول (m) (skūl); اسکول (m) (iskūl) trường; trường học
سلام (salām); نمستے (namasté); نمسکار (namaskār) xin chào
سننا (sunnā) nghe; lắng nghe
سیب (m) (seb) quả táo; trái táo; táo tây; bôm
شہر (m) (śahr) thành phố; phố
عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī) phụ nữ
کتا (m) (kuttā); کلب (kalb); سگ (m) (sag) chó
کتاب (f) (kitāb); پستک (f) (pustak) sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
کھانا (m) (khānā) thức ăn
گھر (m) (ghar) nhà
گھوڑا (m) (ghoṛā) mã; ngựa
لڑکا (m) (laṛkā) con trai; trai
لڑکی (f) (laṛkī) cô gái; con gái; gái
لکھنا (likhnā) viết
مال (m) (māl); پیسا (m) (paisā) tiền
محبت (f) (muhabbat); عشق (m) ('išq); پیار (m) (pyār); پریم (m) (prem) tình yêu
نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃) không
ہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃) vâng; được; có; có chứ; ờ
وقت (m) (vaqt) thời gian
Vietnamese to Urdu dictionary  |  Learn Vietnamese  |  Vietnamese vocabulary  |  Vietnamese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.