Dicts.info 

Vietnamese to Arabic dictionary

    Look up:      

This Vietnamese to Arabic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Vietnamese to Arabic and Arabic to Vietnamese translations will be listed at once.


anh; em trai; em أخ (m) ('akh)
ba; cha; tía; thầy; cậu; bố أب (m) ('ab); والد (m) (waalid)
bé; em bé رضيع (m) (raDii3)
cám ơn شكرا (shúkran)
cây شجر (m) (shájar); شجرة (f) (shájara)
chị; em gái; em أخت (f) (’uxt); شقيقة (f) (shaqiqa)
chó كلب (m) (kalb)
cô gái; con gái; gái بنت (f) (bint); فتاة (f) (fatāa)
con mèo; mèo قط (m) (qiTT); قطة (f) (qíTTa)
con trai; trai ولد (m) (wálad)
đàn ông رجل (m) (rájul)
đi ذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
đọc قرأ (qara'a)
hoa زهرة (f) (záhra)
hòa bình; hoà bình سلام (m) (salaam)
không ﻻ (laa)
lửa; hoả نار (f)
má; mẹ; mợ; u (Arab'ام'أم) (’umm) (f)
mã; ngựa حصان (m) (HiSaan); فرس (m); خيل (m) (khiil)
ngày (Arab'يوم'يَوْمٌ) (yaum) (m)
nghe; lắng nghe أصغى ('ashghaa); نصت (náSata); استأنس ('istá'nasa)
người bạn; bạn صديق (m) (Sadiiq); صديقة (f) (Sadiiqa); (m) (SaaHib)صاحبة (f) (SaaHiba)
nhà بيت (m) (bayt); منزل (m) (manzil); دار (f) (dār)
phụ nữ امرأة (f) (ímra’a); المرأة (f) (al-mara’a); نساء (f)
quả táo; trái táo; táo tây; bôm تفاحة (f) (tuffāḥa)
quả; trái; trái cây فاكهة (f) (fāk-ha)
sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa كتاب (m) (kitaab)
thành phố; phố مدينة (f) (madiina)
thời gian زمن (m) (záman)
thú vật حيوان (m) (Hayawaan)
thức ăn أکل (m) (ʾakl); مأكل (m) (maʾkal); مأكولات (maʾkūlāt); طعام (m) (ṭaʿām)
tiền نقود (nuquud); مال (m) (maal)
tình yêu حب (m) (Hubb); محبة (f) (maHábba); عشق (m) (3ishq)
trường; trường học مدرسة (f) (madrása)
vâng; được; có; có chứ; ờ نعم (ná`am)
viết كتب (kátaba)
xin chào مرحبًا (márHaban); أهلاً ('ahlan); سلام (salaam); السلام عليكم (al-salaam 3aláykum)
Arabic to Vietnamese dictionary  |  Learn Arabic  |  Arabic vocabulary  |  Arabic flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.