Dicts.info 

Vietnamese to Hindi dictionary

    Look up:      

This Vietnamese to Hindi dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Vietnamese to Hindi and Hindi to Vietnamese translations will be listed at once.


anh; em trai; em भाई (m) (bhāī); भ्राता (m) (bhrātā)
ba; cha; tía; thầy; cậu; bố पिता (m) (pitā); वालिद (m) (vālid); बाप (m) (bāp); पिदर (m) (pidar)
bé; em bé शिशु (m) (śiśu); बच्चा (m) (baccā)
cám ơn धन्यवाद (dhanyavād); शुक्रिया (śukriyā); थैंक्यू (thaiṅkyū)
cây पेड़ (m) (peṛ)
chó कुत्ता (m) (kuttā); कुत्ती (f) (kuttī)
cô gái; con gái; gái लड़की (f) (laṛkī)
con mèo; mèo बिल्ली (f) (billī); बिल्ला (m) (billā)
con trai; trai लड़का (m) (laṛkā)
đàn ông आदमी (m) (ādmī); पुरुष (m) (puruṣ)
đi जाना (jānā)
đọc पढ़ना (paṛhnā)
hoa फूल (m) (phūl); पुष्प (m) (puśp)
hòa bình; hoà bình शांति (f) (śā̃nti)
không नहीं (nahī̃); जी नहीं (jī nahī̃)
lửa; hoả आग (f) (āg)
mã; ngựa घोड़ा (m) (ghoṛā); अश्व (m) (aśva); तुरग (m) (turag)
ngày दिन (m) (din)
nghe; lắng nghe सुनना (sunnā)
người bạn; bạn दोस्त (m); मित्र (m)
nhà घर (m) (ghar); मकान (m) (makān); गृह (m) (gṛh)
phụ nữ औरत (f) (aurat); स्त्री (f) (strī); महिला (f) (mahilā)
quả táo; trái táo; táo tây; bôm सेब (m) (seb)
quả; trái; trái cây फल (m) (phal)
sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa किताब (f) (kitāb); पुस्तक (f) (pustak)
thành phố; phố शहर (m) (śahr); नगर (nagar)
thời gian समय (m) (samay); वक़्त (m) (vaqt)
thú vật हैवान (m) (haivān); पशु (paśu); जानवर (m) (jānvar)
thức ăn खाना (m) (khānā); भोजन (m) (bhojan)
tiền पैसा (m) (paisā); धन (dhan); माल (m) (māl)
tình yêu प्यार (m) (pyār); प्रेम (m) (prem); इश्क़ (m) (išq); मुहब्बत (f) (muhabbat)
trường; trường học विद्यालय (m) (vidyālay); स्कूल (m) (skūl)
vâng; được; có; có chứ; ờ हाँ; (jī)जी हाँ (jī hā̃)
viết लिखना (likhnā)
xin chào नमस्ते (namasté); नमस्कार (namaskār); सलाम (salām); सत श्री अकाल (sat śrī akāl); हेलो (helo); हलो (halo)
Hindi to Vietnamese dictionary  |  Learn Hindi  |  Hindi vocabulary  |  Hindi flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.