Dicts.info 

Vietnamese to Telugu dictionary

    Look up:      

This Vietnamese to Telugu dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Vietnamese to Telugu and Telugu to Vietnamese translations will be listed at once.


anh; em trai; em సోదరుడు (sōdaruḍu)
ba; cha; tía; thầy; cậu; bố నాన్న (naanna), తండ్రి (thandri)
bé; em bé పసిపాప; శిశువు
cám ơn ధన్యవాదాలు (dhanyavaadaalu)
cây చెట్టు
chị; em gái; em సోదరి (sOdari); అక్క (akka), అక్కయ్య (akkayya) (italbrac'older); చెల్లి (celli), చెల్లెలు (cellelu) (italbrac'younger)
chó కుక్క, శునకము
cô gái; con gái; gái అమ్మాయి (ammaayi); కన్య (kanya); బాలిక (bAlika); పిల్ల (pilla)
con trai; trai బాలుడు; యువకుడు
đàn ông పురుషుడు (purushuDu); మగవాడు (magavaaDu)
đi వెళ్ళు (vellu), పోవు (povu), వెళ్ళిపోవు (vellipovu)
đọc చదువు
hoa పువ్వు
không కాదు (kaadu), లేదు (lEdu)
lửa; hoả అగ్ని (agni)
má; mẹ; mợ; u అమ్మ (ammā)
mã; ngựa గుర్రము
nghe; lắng nghe ఆలకించు
người bạn; bạn స్నేహితుడు (snEhituDu), మిత్రుడు (mitruDu) (masculine); స్నేహితురాలు (snEhituraalu), మిత్రురాలు (mitruraalu) (faminine)
nhà ఇల్లు (illu)
phụ nữ ఆడది (aaDadi); స్త్రీ (stree); మహిళ (mahiLa)
quả táo; trái táo; táo tây; bôm (āpil)
quả; trái; trái cây పండు (paMDu), ఫలము (phalamu)
sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa పుస్తకం (pustakaM), పొత్తం (pottaM)
thành phố; phố నగరం (nagaram)
thời gian సంఘటన (samgatana)
thú vật జంతువు
thức ăn ఆహారం (āhāram); తిండ (tiMDi)
tiền డబ్బు (ḍabbu)
trường; trường học బడి
vâng; được; có; có chứ; ờ అవును (awunu), ఔను (aunu)
viết వ్రాయు రాయు (raayu) (1), రచించు (rachiMchu) (2)
xin chào నమసకారం (namaskāram); బాగున్నారా (bāgunnārā)
Telugu to Vietnamese dictionary  |  Learn Telugu  |  Telugu vocabulary  |  Telugu flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.