Dicts.info 

Vietnamese to Urdu dictionary

    Look up:      

This Vietnamese to Urdu dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Vietnamese to Urdu and Urdu to Vietnamese translations will be listed at once.


anh; em trai; em بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā)
ba; cha; tía; thầy; cậu; bố پتا (m) (pitā); والد (m) (vālid); باپ (m) (bāp); پدر (m) (pidar)
bé; em bé بچہ (m) (baccā)
cám ơn دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś)
cây پیڑ (m) (peṛ)
chị; em gái; em بہن (f)
chó کتا (m) (kuttā); کلب (kalb); سگ (m) (sag)
cô gái; con gái; gái لڑکی (f) (laṛkī)
con mèo; mèo بلی (f) (billī)
con trai; trai لڑکا (m) (laṛkā)
đàn ông آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ)
đi جانا (jānā)
đọc پڑھنا (paṛhnā)
hoa پھول (m) (phūl)
hòa bình; hoà bình امن (m) (aman)
không نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃)
lửa; hoả آگ (f) (āg); آتش (f)
mã; ngựa گھوڑا (m) (ghoṛā)
ngày دن (m) (din)
nghe; lắng nghe سننا (sunnā)
người bạn; bạn دوست; (m)
nhà گھر (m) (ghar)
phụ nữ عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī)
quả táo; trái táo; táo tây; bôm سیب (m) (seb)
quả; trái; trái cây پھل (m) (phal)
sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa کتاب (f) (kitāb); پستک (f) (pustak)
thành phố; phố شہر (m) (śahr)
thời gian وقت (m) (vaqt)
thú vật حیوان (m) (haivān); جانور (m) (jānvar)
thức ăn کھانا (m) (khānā)
tiền مال (m) (māl); پیسا (m) (paisā)
tình yêu محبت (f) (muhabbat); عشق (m) ('išq); پیار (m) (pyār); پریم (m) (prem)
trường; trường học سکول (m) (skūl); اسکول (m) (iskūl)
vâng; được; có; có chứ; ờ ہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃)
viết لکھنا (likhnā)
xin chào سلام (salām); نمستے (namasté); نمسکار (namaskār)
Urdu to Vietnamese dictionary  |  Learn Urdu  |  Urdu vocabulary  |  Urdu flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.