Dicts.info 

Welsh to Catalan dictionary

    Look up:      

This Welsh to Catalan dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Welsh to Catalan and Catalan to Welsh translations will be listed at once.


afal poma (f)
amser temps (m)
anifail (m); (m) animal (m)
arian diner (m)
baban (m) nadó (m)
bachgen (m); bechgyn noi (m), al·lot (m), xiquet (m), xic (m), xicot (m)
bachgennes (f); geneth (f) noia (f); nena (f); xiqueta; al·lota (f)
benyw (f); dynes (f) dona (f)
blodyn (m) flor (f)
brawd germà (m)
caer (f); dinas (f) ciutat (f)
cath (f) gat (m); gata (f); (m) mixa (f); (m) moixa (f)
ceffyl cavall (m)
chwaer (f) germana, (f)
ci (m) gos; ca (m)
coeden, pren, colfen (colloquial) arbre (m)
diolch gràcies, moltes gràcies, mercès
dydd (m); dwthwn (m) dia (m); jorn (m)
gŵr (m); dyn (m) home (m)
gwrando escoltar
heddwch pau (f)
helo, bore da ('good morning'), dydd da ('good day') hola
llyfr (m) llibre (m)
mam mare
mynd anar
serch (m) amor (m)
tad pare (m)
tân (m) foc (m)
tŷ (m); annedd (m) casa (f)
ysgol (f) escola (f)
ysgrifennu escriure
Catalan to Welsh dictionary  |  Learn Catalan  |  Catalan vocabulary  |  Catalan flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.