Dicts.info 

Welsh to Irish dictionary

    Look up:      

This Welsh to Irish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Welsh to Irish and Irish to Welsh translations will be listed at once.


afal úll (m)
arian airgead (m)
baban (m) leanbh
bachgen (m); bechgyn buachaill (m); garsún (m)
bachgennes (f); geneth (f) cailín (m)
benyw (f); dynes (f) bean (f); mná; ban (f)
blodyn (m) bláth; plúr (m)
brawd deartháir (m)
caer (f); dinas (f) cathair (f)
cath (f) cat (m)
ceffyl capall (m); each (m); capaill (m)
chwaer (f) deirfiúr (m)
ci (m) madra (m); gadhar (m); madadh (m)
coeden, pren, colfen (colloquial) crann (m)
diolch go raibh maith agat (to one person), go raibh maith agaibh (to more than one person)
dydd (m); dwthwn (m) lá (m)
gŵr (m); dyn (m) fear (m); fir
gwrando éist
heddwch síocháin (f)
helo, bore da ('good morning'), dydd da ('good day') Dia dhuit; Dia is Muire dhuit; haileo
llyfr (m) leabhar (m)
mam máthair (f)
mynd téigh
serch (m) grá (m)
tad athair (m)
tân (m) tine (m)
tŷ (m); annedd (m) teach (m); tithe
ysgol (f) scoil (f)
ysgrifennu scríobh
Irish to Welsh dictionary  |  Learn Irish  |  Irish vocabulary  |  Irish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.