Dicts.info 

Welsh to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Welsh to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Welsh to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Welsh translations will be listed at once.


afal ubhal (m)
amser àm (m)
anifail (m); (m) beathach (m), ainmhidh (m)
arian airgead (m); airgiod (m)
baban (m) leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
bachgen (m); bechgyn balach (m); balachan (m); gille (m)
bachgennes (f); geneth (f) caileag (f); nighean (f); nighneag
benyw (f); dynes (f) bean (f); boireannach (m)
blodyn (m) dìthean (m); flùr (m)
brawd bràthair (m)
caer (f); dinas (f) baile mòr (m), dùn (m)
cath (f) cat (m)
ceffyl each
chwaer (f) piuthar (f)
ci (m) cù (m), madadh (m)
coeden, pren, colfen (colloquial) craobh (f)
diolch tapadh leat; tapadh leibh; taing
dydd (m); dwthwn (m) latha (m)
gŵr (m); dyn (m) fear (m); duine (m)
gwrando èisd; èist
heddwch sìth (f)
helo, bore da ('good morning'), dydd da ('good day') halò; latha math; hòigh
llyfr (m) leabhar (m)
mam màthair (f)
serch (m) rùn (m)
tad athair (m)
tân (m) teine (m)
tŷ (m); annedd (m) taigh (m)
ysgol (f) sgoil (f)
Scottish Gaelic to Welsh dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.