Dicts.info 

Abstract Algebra dictionary :: translations

   Index > Abstract Algebra

Additive Inverse Opačné číslo
Algebraic Number Algebraické číslo
Arity Operace (matematika)#Arita Operace
Binary Operation Binární Operace
Commutator Komutátor (algebra)
Complement (set Theory) Doplněk Množiny
Cross Product Vektorový Součin
Eigenvalue Vlastní číslo
Group (mathematics) Grupa
Identity Element Neutrální Prvek
Identity Matrix Jednotková Matice
Isomorphism Izomorfismus
Magma (algebra) Grupoid
Module (mathematics) Modul (matematika)
Multiplicative Inverse Převrácená Hodnota
Operation (mathematics) Operace (matematika)
Orthogonality Ortogonalita
Permutation Permutace
Polynomial Polynom
Scalar (mathematics) Skalár
Transpose Transpozice Matice
Union (set Theory) Sjednocení
Vector (spatial) Vektor

Dictionary of Abstract Algebra in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.