Dicts.info 

Abstract Algebra dictionary :: translations

   Index > Abstract Algebra

Additive Inverse Ellentett
Algebraic Number Algebrai Szám
Center (algebra) Centrum (algebra)
Cross Product Vektoriális Szorzat
Dimension Dimenzió
Eigenvalue Sajátvektor és Sajátérték
Group (mathematics) Csoport
Identity Element Neutrális Elem
Identity Matrix Egységmátrix
Magma (algebra) Grupoid
Multiplicative Inverse Reciprok
Operation (mathematics) Művelet
Permutation Permutáció
Polynomial Polinom
Scalar (mathematics) Skalár
Union (set Theory) Unió (halmazelmélet)
Vector (spatial) Vektor

Dictionary of Abstract Algebra in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.