Dicts.info 

Abstract Algebra dictionary :: translations

   Index > Abstract Algebra

Additive Inverse Liczba Przeciwna
Algebraic Number Liczby Algebraiczne
Arity Argumentowość
Binary Operation Działanie Dwuargumentowe
Center (algebra) Centrum (algebra)
Commutator Komutator (matematyka)
Complement (set Theory) Dopełnienie Zbioru
Cross Product Iloczyn Wektorowy
Dimension Wymiar (matematyka)
Eigenvalue Wartość Własna
Expression (mathematics) Wyrażenie Algebraiczne
Field Theory Kategoria:Teoria Ciał
Galois Theory Kategoria:Teoria Galois
Group (mathematics) Grupa (matematyka)
Identity Element Element Neutralny
Identity Matrix Macierz Jednostkowa
Involution Inwolucja (matematyka)
Isomorphism Izomorfizm
Magma (algebra) Grupoid
Module (mathematics) Moduł (matematyka)
Multiplicative Inverse Liczba Odwrotna
Operation (mathematics) Działanie Algebraiczne
Orthogonality Ortogonalność
Permutation Permutacja
Polynomial Wielomian
Scalar (mathematics) Skalar (matematyka)
Transpose Macierz Transponowana
Union (set Theory) Suma Zbiorów
Vector (spatial) Wektor

Dictionary of Abstract Algebra in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.