Dicts.info 

Abstract Algebra dictionary :: translations

   Index > Abstract Algebra

Additive Inverse Opačné číslo
Algebraic Number Algebrické číslo
Arity Árnosť
Binary Operation Binárna Operácia
Complement (set Theory) Rozdiel Množín
Cross Product Vektorový Súčin
Dimension Rozmer
Expression (mathematics) Matematický Výraz
Group (mathematics) Grupa (matematika)
Identity Element Neutrálny Prvok
Involution Involúcia (matematika)
Magma (algebra) Grupoid
Operation (mathematics) Matematická Operácia
Permutation Permutácia (algebra)
Polynomial Mnohočlen
Scalar (mathematics) Skalár
Union (set Theory) Zjednotenie (matematika)

Dictionary of Abstract Algebra in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.