Dicts.info 

Aerodynamics dictionary :: translations

   Index > Aerodynamics

Aerodynamics Aerodynamika
Ceiling (aeronautics) Dostup
Drag (physics) Odpor Prostředí
Drag Coefficient Součinitel Odporu
Flight Let
Laminar Flow Laminární Proudění
Lift (force) Dynamický Vztlak
Mach Number Machovo číslo
Sonic Boom Aerodynamický Třesk
Turbulence Turbulentní Proudění
Vortex Vír
Wind Tunnel Aerodynamický Tunel
Wing Křídlo

Dictionary of Aerodynamics in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.