Dicts.info 

Algebra dictionary :: translations

   Index > Algebra

Algebraic Number Liczby Algebraiczne
Binomial Dwumian
Binomial Theorem Twierdzenie O Dwumianie
Complement (set Theory) Dopełnienie Zbioru
Determinant Wyznacznik
Dimension Wymiar (matematyka)
Expression (mathematics) Wyrażenie Algebraiczne
Factorization Rozkład Na Czynniki
Identity Element Element Neutralny
Isomorphism Izomorfizm
Kernel (algebra) Jądro (algebra)
Linear Algebra Kategoria:Algebra Liniowa
Operand Operand
Permanent Permanent
Ratio Stosunek (matematyka)
Union (set Theory) Suma Zbiorów

Dictionary of Algebra in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.