Dicts.info 

Analytic Geometry dictionary :: translations

   Index > Analytic Geometry

Analytic Geometry Geometria Analityczna
Asymptote Asymptota
Cartesian Coordinate System Układ Współrzędnych Kartezjańskich
Catenary Krzywa łańcuchowa
Coordinate System Układ Współrzędnych
Cross Product Iloczyn Wektorowy
Curl Rotacja
Dot Product Iloczyn Skalarny
Eccentricity (mathematics) Ekscentryczność (fizyka)
Envelope (mathematics) Obwiednia
Hyperbola Hiperbola (matematyka)
Line (mathematics) Prosta
Quadric Kwadryka
Scalar (mathematics) Skalar (matematyka)
Surface Powierzchnia
Tangent Styczna

Dictionary of Analytic Geometry in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.