Dicts.info 

Analytical Chemistry dictionary :: translations

   Index > Analytical Chemistry

Acid Value Liczba Kwasowa
Ash (analytical Chemistry) Popiół
Chemical Equilibrium Równowaga Reakcji Chemicznych
Chromatography Kategoria:Chromatografia
Concentration Stężenie (chemia)
Crucible Tygiel
Filter Paper Sączek Laboratoryjny
Filtration Filtracja
Ion Exchange Wymiana Jonowa
Molar Concentration Stężenie Molowe
Olfaction Kategoria:Węch
Pervaporation Perwaporacja
Quantitative Analysis (chemistry) Chemiczna Analiza Ilościowa
Spectroscopy Kategoria:Spektroskopia

Dictionary of Analytical Chemistry in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.