Dicts.info 

Aviation Terminology dictionary :: translations

   Index > Aviation Terminology

Aerobatics Akrobacja Lotnicza
Aircraft Statek Powietrzny
Airmail Poczta Lotnicza
Airway (aviation) Korytarz Powietrzny
Angle Of Incidence Kąt Padania
Biplane Dwupłat
Contrail Smuga Kondensacyjna
Empennage Statecznik (lotnictwo)
Leading Edge Krawędź Natarcia
Lift (force) Siła Nośna
Range (aircraft) Zasięg (lotnictwo)
Runway Droga Startowa
Sound Barrier Bariera Dźwięku
Spin (flight) Korkociąg (lotnictwo)
Stall (flight) Przeciągnięcie
Supersonic Prędkość Naddźwiękowa
Thermal Komin Termiczny
Trailing Edge Krawędź Spływu

Dictionary of Aviation Terminology in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.