Dicts.info 

Genetics dictionary :: translations

   Index > Genetics

Blood Type Крвне групе
Consanguinity Укрштање у сродству
Cytogenetics Цитогенетика
DNA ДНК
DNA Категорија:ДНК
Deletion (genetics) Делеција
Gene Ген
Genetic Disorder Наследне болести
Genetics Генетика
Genotype Генотип
Heredity Наслеђивање
Histone Хистони
Homology (biology) Хомологија (биологија)
Mosaic (genetics) Мозаицизам
Mutation Мутација
Nucleic Acid Нуклеинске киселине
Nucleotide Нуклеотид
Prion Приони
Sex Linkage Наслеђивање везано за X хромозом

Dictionary of Genetics in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.