Dicts.info 

Hydrology dictionary :: translations

   Index > Hydrology

Aquifer Warstwa Wodonośna
Capillary Action Zjawiska Kapilarne
Discharge (hydrology) Przepływ Rzeki
Drainage Basin Dorzecze
Drought Susza
Field Capacity Pojemność Polowa
Flood Powódź
Floodplain Obszar Zalewowy
Fluvial Procesy Fluwialne
Freshwater Woda Słodka
Hydrography Hydrografia
Hydrology Hydrologia
Hydrosphere Hydrosfera
Infiltration (hydrology) Infiltracja (geologia)
Moisture Wilgoć
Oceanography Oceanografia
Permeability (fluid) Przepuszczalność (hydrodynamika)
Piezometer Piezometr
Rain Shadow Cień Opadowy
Shoal Mielizna
Water Table Zwierciadło Wód Podziemnych

Dictionary of Hydrology in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.