Dicts.info 

Medical Emergencies dictionary :: translations

   Index > Medical Emergencies

Addison's Disease Choroba Addisona
Air Embolism Zator Gazowy
Anaphylaxis Anafilaksja
Angioedema Obrzęk Naczynioruchowy
Appendicitis Zapalenie Wyrostka Robaczkowego
Asphyxia Asfiksja
Asystole Asystolia
Bleeding Krwotok
Burn (injury) Oparzenie
Carbon Monoxide Poisoning Zatrucie Tlenkiem Węgla
Cardiac Arrest Nagłe Zatrzymanie Krążenia
Cardiac Arrhythmia Zaburzenia Rytmu Serca
Cardiogenic Shock Wstrząs Kardiogenny
Choking Uduszenie Gwałtowne
Decompression Sickness Choroba Dekompresyjna
Delirium Tremens Majaczenie Alkoholowe
Eclampsia Nadciśnienie Tętnicze W Ciąży#Rzucawka
Ectopic Pregnancy Ciąża Pozamaciczna
Electric Shock Porażenie Prądem Elektrycznym
Epiglottitis Zapalenie Nagłośni
Frostbite Odmrożenie
Hemothorax Krwiak Opłucnej
Hypercapnia Hiperkapnia
Hyperemesis Gravidarum Niepowściągliwe Wymioty Ciężarnych
Hyperkalemia Hiperkaliemia
Hyperthermia Hipertermia
Hypoglycemia Hipoglikemia
Hypothermia Hipotermia
Hypovolemia Hipowolemia
Lethal Dose Dawka śmiertelna
Malaria Malaria
Peritonitis Zapalenie Otrzewnej
Pneumothorax Odma Opłucnowa
Priapism Priapizm
Pulmonary Embolism Zatorowość Płucna
Retinal Detachment Odwarstwienie Siatkówki
Sepsis Sepsa
Shock (medical) Wstrząs
Status Epilepticus Stan Padaczkowy
Temporal Arteritis Olbrzymiokomórkowe Zapalenie Tętnic
Ventricular Fibrillation Migotanie Komór
Wound Rana

Dictionary of Medical Emergencies in other languages:

Display all available dictionaries (over 450 dictionaries)


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.