Dicts.info 

Birds Of Pakistan Encyclopedia :: definitions


Index > Birds Of Pakistan   

Bažant Zlatý
Brkoslav Severní
Břehule říční
Chaluha Příživná
Chřástal Kropenatý
Dlask Tlustozobý
Drop Velký
Drozd Brávník
Drozd Cvrčala
Drozd Zpěvný
Dudek Chocholatý
Dytík úhorní
Dřemlík Tundrový
Holub Hřivnáč
Hrdlička Karolinská
Husa Velká
Hvízdák Eurasijský
Jespák Bojovný
Jespák Křivozobý
Jespák Obecný
Jespák Písečný
Jestřáb Lesní
Jiřička Obecná
Kachna Divoká
Kalous Ušatý
Kameňáček Pestrý
Kavka Obecná
Kolpík Bílý
Konopka Obecná
Kos černý
Králíček Obecný
Kvakoš Noční
Labuť Malá
Labuť Zpěvná
Lejsek šedý
Lelek Lesní
Linduška Luční
Loskuták Posvátný
Luňák Hnědý
Mandelík Hajní
Morčák Bílý
Morčák Prostřední
Moták Lužní
Moták Pilich
Orel Skalní
Orlosup Bradatý
Orlovec říční
Orlík Krátkoprstý
Pisila čáponohá
Polák Kaholka
Polák Velký
Potápka Malá
Potápka Roháč
Potápka Rudokrká
Potápka černokrká
Puštík Obecný
Pěnice Hnědokřídlá
Pěnice Pokřovní
Pěnkava Jikavec
Pěnkava Obecná
Skřivan Polní
Slavík Modráček
Slavík Obecný
Sluka Lesní
Sokol Stěhovavý
Sova Pálená
Straka Obecná
Strnad Obecný
Strnad Obojkový
Strnad Rákosní
Strnad Zahradní
Střízlík Obecný
Sup Bělohlavý
Sup Mrchožravý
Sýček Obecný
Vlaštovka Obecná
Vodouš šedý
Volavka Rusohlavá
Volavka Stříbřitá
Vrabec Polní
Vrána Obecná
Čáp Bílý
Čáp černý
Čírka Modrá
Žluva Hajní

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.