Dicts.info 

Birds Of Pakistan Encyclopedia :: definitions


Index > Birds Of Pakistan   

Akmenė (paukštis)
Amalinis Strazdas
Ausuotasis Kragas
Baltabruvis Strazdas
Baltasis Gandras
Cyplė
Didysis Einis
Didžioji Antis
Dirvinis Vieversys
Dryžagalvė Kryklė
Erelis žuvininkas
Gaidukas
Geltonoji Starta
Girnovė
Gulbė Giesmininkė
Gyvatėdis
Ibiškasis Garnys
Javinė Lingė
Juodakaklis Kragas
Juodasis Gandras
Juodasis Peslys
Juodasis Strazdas
Juodkrūtis Bėgikas
Karetaitė
Karklažvirblis
Keršulis
Kikilis
Kilnusis Erelis
Kukutis
Kuosa
Langinė Kregždė
Lenktasnapis Bėgikas
Liepsnotoji Pelėda
Lėlys
Mažasis Apuokas
Mažasis Baltasis Garnys
Mažasis Dančiasnapis
Mažasis Kragas
Mažoji Gulbė
Medžioklinis Sakalas
Mėlyngurklė
Naktikovas
Naminis Karvelis
Naminė Pelėda
Nendrinė Starta
Nykštukas (paukštis)
Palšasis Grifas
Pelėdikė
Pievinis Kalviukas
Pievinė Lingė
Pilkoji Devynbalsė
Pilkoji Musinukė
Pilkoji žąsis
Rudagalvė Antis
Rudakaklis Kragas
Rudoji Devynbalsė
Sakalas Keleivis
Slanka
Smailiauodegis Plėšikas
Smiltinukas
Sodinė Starta
Startsakalis
Storkulnis
Strazdas Giesmininkas
Svilikas
Svirbelis
Urvinė Kregždė
Vakarinė Lakštingala
Vidutinis Dančiasnapis
Vištvanagis
Volungė
Čivylis
Šarka
Šelmeninė Kregždė
Šiaurinis Kikilis
Švygžda
Žaliakojis Tulikas
Žalvarnis
Žiloji Antis

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.