Dicts.info 

Birds Of Pakistan Encyclopedia :: definitions


Index > Birds Of Pakistan   

Belorítka Domová
Bocian Biely
Bocian čierny
Bučiak Nočný
Chochlačka Morská
Chochlačka Sivá
Chriašteľ Bodkovaný
Drop Fúzatý
Drozd Plavý
Drozd Trskotavý
Drozd čierny
Haja Tmavá
Holub Hrivnák
Hus Divá
Jastrab Lesný
Kalužiak Sivý
Kamenár Strakatý
Kavka Tmavá
Kačica Chrapľavá
Kačica Divá
Kaňa Popolavá
Kaňa Sivá
Krakľa Belasá
Králiček Zlatohlavý
Kršiak Rybožravý
Labuť Spevavá
Labuť Tundrová
Lastovička Domová
Lelek Lesný
Ležiak úhorový
Lyžičiar Biely
Oriešok Hnedý
Orol Skalný
Pinka Lesná
Pinka Severská
Plamienka Driemavá
Pobrežník Belavý
Pobrežník Bojovný
Pobrežník čiernozobý
Potápač Biely
Potápka Chochlatá
Potápka Hnedá
Potápka červenokrká
Sluka Lesná
Slávik Krovinový
Slávik Modrák
Sokol Kobec
Sokol Sťahovavý
Sova Lesná
Straka čiernozobá
Strnádka Trsťová
Strnádka žltá
Vlha Hájová
Volavka Striebristá
Vrabec Poľný
Vrana Túlavá
Šišila Bocianovitá
Škovránok Poľný

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.